All NEW Toyota VELOZ ราคาตารางผ่อนดาวน์

รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์เบนซิน1.5ค่ายโตโยต้ารุ่นVELOZอ่านว่า โตโยต้า เวลอส ไลน์ผลิตใหม่สำหรับรุ่นนี้ นำเข้าจากอินโดนีเซีย รับประกันคุณภาพตัวรถ Warranty นาน 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร ฟรีค่าแรงเช็คระยะถึง 100,000 กิโลเมตร

All NEW Toyota VELOZ ราคาจำหน่าย

 1. Toyota VELOZ รุ่น 1.5 SMART CVT  795,000 บาท
 2. Toyota VELOZ รุ่น1.5 PREMIUM CVT  875,000 บาท

โด่ดเด่นด้วยเทคโดโลยีใหม่มาพร้อมความอัตโนมัติรอบคัน ภายในกว้างขวาง

รองรับการใชังานที่หลากหลายของครอบครัวเดินทางไกลใกล้ให้ความสะดวกสะบาย

ห้องโดยสารกว้างขวางคนสูง170 นั้งสะบาย เบาะหลังพับเรียบมีพื้นที่เหลือๆ

ตารางผ่อนดาวน์ All NEW Toyota VELOZ

เลื่อกผ่อนน้อยลงด้วยเงินดาวน์ที่เพิ่มขึ้น หรือ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ทางศูนย์จัดโปรช่วยลดเงินดาวน์

เอกสารยื่นไฟแนนซ์ สำหรับขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ค้าขาย/กิจการส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6เดือน
 • สัญญาเช่าร้าน/เช่าพื้นที่ หรือใบเสร็จค่าเช่า (ถ้ามี)
 • ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • ต้องมีหน้าร้านสำหรับขาย หรือมีสต็อกสินค้า
 • แผนที่ที่ตั้งอยู่อาศัยและที่ทำงาน

ผู้รับเหมา

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6เดือน
 • สัญญาจ้างงาน
 • ใบหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่หน้างานหรือที่ทำงาน

เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 3 ฉบับ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6 เดือน
 • งบการเงิน
 • กพ.20
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่หน้างานหรือที่ทำงาน

ผู้ค้ำประกัน กรณีผู้เช่าซื้อติดแบล็คลิส

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาโฉนดบ้าน/ใบเสร็จผ่อนบ้านงวดล่าสุด
 • แผนที่ของที่อยู่อาศัยและที่หน้างานหรือที่ทำงาน