เอกสารสำหรับออกรถยนต์ แบบเช่าซื้อ

2017นิสสันโปรโมชั่นผ่อนรถยนต์

ลูกค้าท่านไหนมีโครงการจะซื้อรถเดือนหน้าอยู่แล้วส่งเอกสารมาเช็คผลไฟแนนซ์ได้เลยนะคะ☀️☀️

กรุณา {EMS}
พรชัย สังวัง
บริษัท ยนต์ตระการ พรีเมียม คาร์ จำกัด 
111/189 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

🍁🍁เอกสารจัดไฟแนนช์🍁🍁ของคนซื้อ
คนกู้ร่วม และคนค้ำ {ถ้ามี}💌💌เอกสารเซนสำเนาถูกต้องชื่อนานสกุลทุกใบนะคะ

✔️✔️สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
✔️✔️สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
✔️✔️หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเดือนล่าสุด{ถ้ามี}
✔️✔️สเตทเม้นท์ ย้อนหลัง 6 เดือน
(พร้อมสำเนา หน้าที่มีเลขบัญชี)

Colorado-X-cab2.5LT

กรณีอาชีพอิสระ
✔️✔️ รูปร้าน{ถ้ามี}
✔️✔️สัญญาเช่าร้าน{ถ้ามี}
✔️✔️ใบจดทะเบียนร้าน{ถ้ามี}

🚦กรณีมีใบจดทะเบียนสมรส ขอสำเนา 1ใบ
🚦กรณีไม่จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตร ขอใบเกิดบุตร 1ใบ
🚦กรณีไม่จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร (แจ้งได้คะ)

🚩วาดแผนที่บ้านและที่ทำงานทั้งคนซื้อ คนกู้ร่วม และคนค้ำ ใส่กระดาษ A4มาให้หน่อยนะคะ
🚩ขอที่อยู่ที่พักอาศัยปัจจุบัน ถ้าเป็นห้องเช่าขอเลขที่ห้อง ชั้นที่พัก ชื่อตึก ที่อยู่ที่ทำงาน เบอร์โทรและเบอร์โทรที่ทำงานของ คนซื้อ คนกู้ร่วม และคนค้ำ เขียนใส่กระดาษมาให้หน่อยนะคะ
🚩ตำแหน่งงานที่ทำ ทำงานกี่ปี บริษัททำเกี่ยวกับอะไร รับรายเดือน รายวัน หรือวิค เขียนใส่กระดาษมานะคะ