ราคา Royal Enfield ตารางผ่อนใหม่ล่าสุดงานMotorshow2023

ออถรถมอเตอร์ไซค์Royal Enfield เช็คราคาผ่อนดาวน์ล่าสุดโปรโมชั่นตารางเดียวกับงานMotorshow2023ที่เมืองทองธานี สนใจจองรถในงานแต่ยังไม่ได้เดินทางไปงานอ่านmotorisnowเรียบเรื่องข้อมูลราคาผ่อนดาวน์ รถมอไซค์Royal Enfieldมาให้ทุกรุ่นที่มีเลยจร้า

รายละเอียดตารางผ่อน Hunter 350

Hunter 350 ราคา 129,900 บาท

ดาวน์ 26,000 บาท หรือ ดาวน์ 20% ยอดจัด 103,900 บาทดอกเบี้ย5.50%
ผ่อน6,249บาท ที่18เดือน
ผ่อน4,806บาท ที่24เดือน
ผ่อน3,940บาท ที่30เดือน
ผ่อน3,363บาท ที่36เดือน
ผ่อน2,954บาท ที่42เดือน
ผ่อน2,641บาท ที่48เดือน
ผ่อน2,208บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 19,500 บาท หรือ ดาวน์ 15% ยอดจัด 110,400 บาทดอกเบี้ย5.50%
ผ่อน6,640บาท ที่18เดือน
ผ่อน5,106บาท ที่24เดือน
ผ่อน4,186บาท ที่30เดือน
ผ่อน3,573บาท ที่36เดือน
ผ่อน3,135บาท ที่42เดือน
ผ่อน2,806บาท ที่48เดือน
ผ่อน2,346บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 13,000 บาท หรือ ดาวน์ 10% ยอดจัด 116,900 บาทดอกเบี้ย6.50%
ผ่อน7,128บาท ที่18เดือน
ผ่อน5,505บาท ที่24เดือน
ผ่อน4,530บาท ที่30เดือน
ผ่อน3,881บาท ที่36เดือน
ผ่อน3,417บาท ที่42เดือน
ผ่อน3,069บาท ที่48เดือน
ผ่อน2,582บาท ที่60เดือน

รายละเอียดตารางผ่อน รุ่น Classic 350 ราคา 139,900 บาท

ดาวน์ 28,000 บาท หรือ ดาวน์ 20% ยอดจัด 106,300 บาทดอกเบี้ย5.50%
ผ่อน6,393บาท ที่18เดือน
ผ่อน4,917บาท ที่24เดือน
ผ่อน4,031บาท ที่30เดือน
ผ่อน3,440บาท ที่36เดือน
ผ่อน3,019บาท ที่42เดือน
ผ่อน2,702บาท ที่48เดือน
ผ่อน2,259บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 21,000 บาท หรือ ดาวน์ 15% ยอดจัด 118,900 บาทดอกเบี้ย5.50%
ผ่อน7,151บาท ที่18เดือน
ผ่อน5,500บาท ที่24เดือน
ผ่อน4,509บาท ที่30เดือน
ผ่อน3,848บาท ที่36เดือน
ผ่อน3,376บาท ที่42เดือน
ผ่อน3,023บาท ที่48เดือน
ผ่อน2,527บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 14,000 บาท หรือ ดาวน์ 10% ยอดจัด 125,900 บาทดอกเบี้ย6.50%
ผ่อน7,677บาท ที่18เดือน
ผ่อน5,928บาท ที่24เดือน
ผ่อน4,879บาท ที่30เดือน
ผ่อน4,180บาท ที่36เดือน
ผ่อน3,680บาท ที่42เดือน
ผ่อน3,305บาท ที่48เดือน
ผ่อน2,781บาท ที่60เดือน

Meteor 350 ตารางผ่อนดาวน์ใหม่

รุ่น Meteor 350 ราคา 156,000 บาท ทำถึงตรงนี้
ดาวน์ 31,200 บาท หรือ ดาวน์ 20% ยอดจัด 124,800 บาทดอกเบี้ย5.50%
ผ่อน7,506บาท ที่18เดือน
ผ่อน5,772บาท ที่24เดือน
ผ่อน4,732บาท ที่30เดือน
ผ่อน3,039บาท ที่36เดือน
ผ่อน3,544บาท ที่42เดือน
ผ่อน3,172บาท ที่48เดือน
ผ่อน2,652บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 23,400 บาท หรือ ดาวน์ 15% ยอดจัด 132,800 บาทดอกเบี้ย5.50%
ผ่อน7,975บาท ที่18เดือน
ผ่อน6,133บาท ที่24เดือน
ผ่อน5,028บาท ที่30เดือน
ผ่อน4,292บาท ที่36เดือน
ผ่อน3,765บาท ที่42เดือน
ผ่อน3,371บาท ที่48เดือน
ผ่อน2,818บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 15,600 บาท หรือ ดาวน์ 10% ยอดจัด 140,400 บาทดอกเบี้ย6.50%
ผ่อน8,561บาท ที่18เดือน
ผ่อน6,611บาท ที่24เดือน
ผ่อน5,441บาท ที่30เดือน
ผ่อน4,661บาท ที่36เดือน
ผ่อน4,104บาท ที่42เดือน
ผ่อน3,686บาท ที่48เดือน
ผ่อน3,101บาท ที่60เดือน

ตารางผ่อนHimalayan

รุ่น Himalayan ราคา 189,700 บาท
ดาวน์ 38,000 บาท หรือ ดาวน์ 20% ยอดจัด 151,700 บาทดอกเบี้ย4.55%
ผ่อน9,124บาท ที่18เดือน
ผ่อน7,017บาท ที่24เดือน
ผ่อน5,752บาท ที่30เดือน
ผ่อน4,910บาท ที่36เดือน
ผ่อน4,308บาท ที่42เดือน
ผ่อน3,856บาท ที่48เดือน
ผ่อน3,224บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 28,500 บาท หรือ ดาวน์ 15% ยอดจัด 161,200 บาทดอกเบี้ย5.50%
ผ่อน9,829บาท ที่18เดือน
ผ่อน7,590บาท ที่24เดือน
ผ่อน6,247บาท ที่30เดือน
ผ่อน5,351บาท ที่36เดือน
ผ่อน4,712บาท ที่42เดือน
ผ่อน4,232บาท ที่48เดือน
ผ่อน3,560บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 19,000 บาท หรือ ดาวน์ 10% ยอดจัด 170,700 บาทดอกเบี้ย6.50%
ผ่อน10,408บาทที่18เดือน
ผ่อน8,038บาท ที่24เดือน
ผ่อน6,615บาท ที่30เดือน
ผ่อน5,667บาท ที่36เดือน
ผ่อน4,989บาท ที่42เดือน
ผ่อน4,481บาท ที่48เดือน
ผ่อน3,770บาท ที่60เดือน

Interceptor 650 ตารางผ่อน

รุ่นInterceptor 650 ราคา 237,800 บาท
ดาวน์ 47,600 บาท หรือ ดาวน์ 20% ยอดจัด 190,200 บาทดอกเบี้ย4.55%
ผ่อน11,288บาท ที่18เดือน
ผ่อน8,647บาท ที่24เดือน
ผ่อน7,062บาท ที่30เดือน
ผ่อน6,005บาท ที่36เดือน
ผ่อน5,250บาท ที่42เดือน
ผ่อน4,684บาท ที่48เดือน
ผ่อน3,892บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 35,700 บาท หรือ ดาวน์ 15% ยอดจัด 202,100 บาทดอกเบี้ย5.55%
ผ่อน12,163บาท ที่18เดือน
ผ่อน9,356บาท ที่24เดือน
ผ่อน7,672บาท ที่30เดือน
ผ่อน6,549บาท ที่36เดือน
ผ่อน5,747บาท ที่42เดือน
ผ่อน5,146บาท ที่48เดือน
ผ่อน4,304บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 23,800 บาท หรือ ดาวน์ 10% ยอดจัด 214,000 บาทดอกเบี้ย5.55%
ผ่อน12,879บาทที่18เดือน
ผ่อน9,907บาท ที่24เดือน
ผ่อน8,124บาท ที่30เดือน
ผ่อน6,935บาท ที่36เดือน
ผ่อน6,085บาท ที่42เดือน
ผ่อน5,449บาท ที่48เดือน
ผ่อน4,5570บาท ที่60เดือน

ตารางผ่อน รุ่น Continental GT 65

รุ่นContinental GT 650 ราคา 246,700 บาท
ดาวน์ 49,400 บาท หรือ ดาวน์ 20% ยอดจัด 197,300 บาทดอกเบี้ย4.55%
ผ่อน11,710บาท ที่18เดือน
ผ่อน8,969บาท ที่24เดือน
ผ่อน7,325บาท ที่30เดือน
ผ่อน6,229บาท ที่36เดือน
ผ่อน5,446บาท ที่42เดือน
ผ่อน4,859บาท ที่48เดือน
ผ่อน4,037บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 37,100 บาท หรือ ดาวน์ 15% ยอดจัด 209,600 บาทดอกเบี้ย5.55%
ผ่อน12,614บาท ที่18เดือน
ผ่อน9,703บาท ที่24เดือน
ผ่อน7,957บาท ที่30เดือน
ผ่อน6,792บาท ที่36เดือน
ผ่อน5,960บาท ที่42เดือน
ผ่อน5,337บาท ที่48เดือน
ผ่อน4,463บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 24,700 บาท หรือ ดาวน์ 10% ยอดจัด 222,000 บาทดอกเบี้ย5.55%
ผ่อน13,361บาทที่18เดือน
ผ่อน10,277บาท ที่24เดือน
ผ่อน8,427บาท ที่30เดือน
ผ่อน7,194บาท ที่36เดือน
ผ่อน6,313บาท ที่42เดือน
ผ่อน5,652บาท ที่48เดือน
ผ่อน4,7270บาท ที่60เดือน

ตารางผ่อน รุ่น Scram 411 2023

รุ่น Scram 411 ราคา 175,900 บาท
ดาวน์ 35,200 บาท หรือ ดาวน์ 20% ยอดจัด 140,700 บาทดอกเบี้ย5.55%
ผ่อน8,462บาท ที่18เดือน
ผ่อน6,508บาท ที่24เดือน
ผ่อน5,335บาท ที่30เดือน
ผ่อน4,554บาท ที่36เดือน
ผ่อน3,995บาท ที่42เดือน
ผ่อน3,557บาท ที่48เดือน
ผ่อน2,990บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 26,400 บาท หรือ ดาวน์ 15% ยอดจัด 149,500 บาทดอกเบี้ย5.50%
ผ่อน8,991บาท ที่18เดือน
ผ่อน6,915บาท ที่24เดือน
ผ่อน5,669บาท ที่30เดือน
ผ่อน4,838บาท ที่36เดือน
ผ่อน4,245บาท ที่42เดือน
ผ่อน3,800าท ที่48เดือน
ผ่อน3,177บาท ที่60เดือน

ดาวน์ 17,600 บาท หรือ ดาวน์ 10% ยอดจัด 158,300 บาทดอกเบี้ย6.50%
ผ่อน9,625บาทที่18เดือน
ผ่อน7,454บาท ที่24เดือน
ผ่อน6,135บาท ที่30เดือน
ผ่อน5,255บาท ที่36เดือน
ผ่อน4,627บาท ที่42เดือน
ผ่อน4,156บาท ที่48เดือน
ผ่อน3,496บาท ที่60เดือน

ตารางผ่อน Supper Meteor 650 2023

รุ่น Supper Meteor 650 ราคา
เปิดให้จองSupper Meteor 650 จองก่อนแต่ยังไม่ประกาศราคา

จอง Roya Enfield Supper Meteor 650 2023 ติดต่อ SALE ตอง Tel:081-5960965 Rama3